Det er obligatorisk å gjøre deg kjent med leiebetingelsene til Beast Rent og godta dem før du verifiserer førerkortet ditt og legger til en betalingsmetode i Beast Rent-appen. Når du leier gjennom https://beast.rent, må du gå over og godta vilkårene før du bekrefter og betaler for bestillingen.

Leieavtalen er tilgjengelig til enhver tid på nettstedet vårt.

Did this answer your question?