Hvis brukeren unnlater å oppgi personopplysninger eller oppgir falske eller uriktige personopplysninger, skal registreringen av brukeren anses som ugyldig. Brukeren skal betale Beast et straffegebyr på 1500 ved innsending av uriktige eller unøyaktige personopplysninger, og skal holde Beast skadesløs mot alle skader som oppstår som følge av levering av falske eller unøyaktige personopplysninger.

Did this answer your question?