All Collections
OSS [NORGE]
Kan jeg la noen andre sitte bak rattet under leien?
Kan jeg la noen andre sitte bak rattet under leien?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Hvis du lar noen andre kjøre under en leie som er knyttet til din personlige bruker, er du fortsatt fullt ut ansvarlig for alt i tilfelle en ulykke. Forpliktelsen til å dekke skader på bilen eller straffegebyrer som følger av avtalen, skal bæres av den ansvarlige brukeren.

Brukeren skal bruke bilen personlig med mindre en ekstra bruker er lagt til, verifisert og bekreftet for bruk av bilen. Brukeren skal ikke fremleie bilen, overføre bilen til en annen person eller la en annen person bruke bilen uten skriftlig eller tydelig bekreftet samtykke fra Beast. For å unngå tvil skal brukeren være ansvarlig for og skal holde Beast skadesløs for enhver skade forårsaket av uautorisert fører av bilen i løpet av bilens bruksperiode.

Did this answer your question?