All Collections
OSS [NORGE]
Blir Beast Bucks-kreditten min bli brukt automatisk når jeg betaler for leien?
Blir Beast Bucks-kreditten min bli brukt automatisk når jeg betaler for leien?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Ja. Hvis du har Beast Bucks-kreditt på kontoen din, blir den først trukket når du betaler for leien. Hvis Beast Bucks-kreditten din ikke dekker hele leiebeløpet, blir det manglende beløpet trukket fra hovedbetalingsmetoden din.

PS! Det kan ta litt tid før Beast Bucks-kredittoppdateringer vises. Hvis kredittbeløpet ikke endres umiddelbart etter endt leie, kan du sjekke litt senere.

Did this answer your question?