Batteri- og rekkeviddeindikatoren til en Tesla er veiledende, reell rekkevidde avhenger av forvarmingsnivået til batteriet, værforhold (temperatur og motvind), veiforhold, veiens motstand og brukerens kjørestil (hastighet og manøvrer).

Did this answer your question?