All Collections
BUJ [LATVISKI]
Vai es varu smēķēt Beast automašīnā?
Vai es varu smēķēt Beast automašīnā?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Mēs lūdzam, lai Beast transportlīdzeklī nesmēķētu! Gadījumā, ja transportlīdzeklī smēķējat, nomas maksai tiks pieskaitīts līgumsods 300 EUR apmērā.

Did this answer your question?