All Collections
BUJ [LATVISKI]
Vai es varu aizvest Beast transportlīdzekli uz automātisko automazgātavu?
Vai es varu aizvest Beast transportlīdzekli uz automātisko automazgātavu?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Beast transportlīdzekļus nedrīkst vest uz automātiskajām automazgātavām, mazgāšanas ielām vai citiem automazgāšanas pakalpojumiem, kuros izmanto abrazīvas birstes. Ja aizliegums tiek ignorēts, tiks piemērots līgumsods 400 EUR apmērā.

Did this answer your question?