All Collections
BUJ [LATVISKI]
Vai es varu pārvadāt mājdzīvniekus?
Vai es varu pārvadāt mājdzīvniekus?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Pārvietojot mājdzīvniekus (suņus, kaķus vai citus dzīvniekus) Beast transportlīdzeklī, noteikti izmantojiet pārvadāšanas būri, kasti vai somu.

  • Ja mani mājdzīvnieki transportlīdzeklī nebūs transportēšanai paredzētajā būrī, vai man par to tiks piemērots sods?

Visus dzīvniekus drīkst pārvadāt tikai īpaši pielāgotā pārvadāšanas kastē. Ja dzīvnieki netiek pārvadāti tam paredzētā transportēšanas kastē, lietotājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 300 EUR apmērā.

Did this answer your question?