All Collections
BUJ [LATVISKI]
Vai es varu aktivizēt autopilotu, braucot pilsētā?
Vai es varu aktivizēt autopilotu, braucot pilsētā?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Autopilota funkciju varat aktivizēt gandrīz visur, kur braucat, taču mēs lūdzam būt īpaši piesardzīgiem pilsētās. Autopilots Eiropā vislabāk darbojas uz lielceļiem.

Did this answer your question?