All Collections
BUJ [LATVISKI]
Vai man ir jāmaksā depozīts par nomu?
Vai man ir jāmaksā depozīts par nomu?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Jā, nomājot, izmantojot mūsu lietotni. Lūdzu, pārbaudiet Cenas mūsu tīmekļa vietnē vai tieši lietotnē, lai uzzinātu nepieciešamo depozīta summu, kas ir atkarīga no transportlīdzekļa modeļa.

Depozīti tiek uzņemti, lai novērstu problēmas ar atbilstību.

Veicot iepriekšēju rezervāciju, netiek prasītas vai ņemtas iemaksas, jo jūs nekavējoties veicat maksājumu par pieprasīto rezervācijas/nomas laiku.

Depozīti tiek atmaksāti tikai tad, ja maksājums par nomu ir bijis veiksmīgs. Ja maksājums par nomu nav bijis veiksmīgs, depozīts netiek atmaksāts, kamēr nav saņemts veiksmīgs maksājums.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja jūsu kontam ir kāds nenomaksāts atlikums, soda nauda vai līgumsods, šī summa tiks ieturēta automātiski. Ja no norādītās maksājumu metodes nebūs iespējams sekmīgi atskaitīt maksājumus, Lietotājam tiks nosūtīti trīs atgādinājumi par maksājuma veikšanu. Šo brīdinājumu ignorēšana novedīs pie sazināšanās ar parādu piedzinējiem, Lietotāja vārda pievienošanas publiskajam parādu sarakstam un/vai attiecīgo jautājumu risināšanas tiesā.

Did this answer your question?