All Collections
BUJ [LATVISKI]
Nomas laikā transportlīdzeklis tika bojāts, vai apdrošināšana sedz visus bojājumus?
Nomas laikā transportlīdzeklis tika bojāts, vai apdrošināšana sedz visus bojājumus?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Ja Lietotāja Transportlīdzekļa lietošanas laikā Transportlīdzeklis jebkādu iemeslu dēļ tiek bojāts, iznīcināts vai pazaudēts (tostarp konfiscēts), vai ja jebkāda iemesla dēļ tiek bojāta, iznīcināta vai pazaudēta kāda Transportlīdzekļa piederuma detaļa, Lietotājam ir pienākums samaksāt Beast līgumsodu līdz 600 EUR apmērā, ja šādus zaudējumus nekompensē apdrošināšanas sabiedrība, kas ir apdrošinājusi Transportlīdzekli. Turklāt Lietotājam ir pienākums atlīdzināt Beast visus zaudējumus, kas pārsniedz līgumsoda summu, un visus zaudējumus, kurus nav atlīdzinājusi apdrošināšanas sabiedrība. Šiem līgumsodiem tiks pieskaitīta obligātā pašriska summa 1000 EUR apmērā.

Apdrošināšana nesedz nekādus izdevumus, ja Lietotājs ir bijis narkotisko vielu un/vai alkohola reibumā.

Did this answer your question?