All Collections
BUJ [LATVISKI]
Kāda ir Beast nostāja un sodi par braukšanu reibumā?
Kāda ir Beast nostāja un sodi par braukšanu reibumā?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Izmantojot Transportlīdzekli, Lietotājam jābūt pilnīgi skaidrā (0,00 promiles) un nedrīkst atrasties psihotropo vielu ietekmē. Gadījumā, ja Lietotājs pārkāpj kādu no 5.1. vai 5.2. punktā noteiktajiem ierobežojumiem vai dod iespēju citai personai vadīt Transportlīdzekli alkohola, narkotisko vai jebkādu psihotropo vielu ietekmē vai citādi pārkāpj 5.1. vai 5.2. punktu, Lietotājam ir jāmaksā Beast līgumsods 2500 EUR apmērā. Turklāt Beast ir tiesības nekavējoties apturēt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam (tostarp bloķēt Transportlīdzekļa iedarbināšanu un atņemt Transportlīdzekli) uz nenoteiktu laiku.

Did this answer your question?