All Collections
BUJ [LATVISKI]
Kādas soda naudas tiek piemērotas par transportlīdzekļa atgriešanu ar zemu akumulatora uzlādes līmeni?
Kādas soda naudas tiek piemērotas par transportlīdzekļa atgriešanu ar zemu akumulatora uzlādes līmeni?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago


Visiem Beast transportlīdzekļiem, tos atgriežot, ir jābūt ar vismaz 40 kilometru nobraukumu.

  • Ja atgriežaties ar mazāku nobraukumu nekā 40 km un neatstājat to pie lādētāja, tiks piemērota soda nauda 40 EUR apmērā. Ja transportlīdzekli nogādāsiet uzlādei un atdosiet to atpakaļ ar ~ 40 km nobraukumu, soda sankcijas netiks piemērotas.

  • Ja neatkarīgi no uzlādes aspekta atgriežat transportlīdzekli ar nobraukumu, kas mazāks par 10 km, tiks piemērota soda nauda 300 EUR apmērā.

Lietotājam ir jānodrošina, ka Transportlīdzekļa akumulatora indikators vienmēr pārsniedz 40 kilometru nobraukumu. Ja Transportlīdzekļa rādītājs ir nokrities zem 40 kilometru rādītāja, Lietotājam ir pienākums nogādāt Transportlīdzekli līdz tuvākajai uzlādes stacijai un uzsākt uzlādi. Ja Transportlīdzeklis tiek atgriezts ar nobraukumu, kas mazāks par 40 kilometriem, un netiek nodots uzlādei, tiek piemērots līgumsods 40 EUR apmērā. Ja Transportlīdzeklis tiek atgriezts un nodots uzlādei ar aptuveni 40 kilometru nobraukumu, sods netiek piemērots. Gadījumā, ja noma tiek izbeigta un Transportlīdzekļa akumulatora indikators uzrāda mazāk nekā 10 kilometru nobraukumu, neatkarīgi no citiem apstākļiem Lietotājs maksā Beast līgumsodu 300 EUR apmērā.

Did this answer your question?