All Collections
BUJ [LATVISKI]
Kas notiks, ja es krāpšu identifikācijas procesu vai uzdošos kā kāds cits?
Kas notiks, ja es krāpšu identifikācijas procesu vai uzdošos kā kāds cits?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Ja Lietotājs nenorāda savus personas datus vai norāda nepatiesus vai neprecīzus personas datus, Lietotāja reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu. Lietotājs maksā Beast līgumsodu 1500 EUR apmērā par nepareizu vai neprecīzu personas datu sniegšanu un atlīdzina Beast visus zaudējumus, kas radušies nepareizu vai neprecīzu personas datu sniegšanas rezultātā.

Did this answer your question?