All Collections
DUK [LIETUVA]
Ar galiu rūkyti automobilyje?
Ar galiu rūkyti automobilyje?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Labai prašome jūsų automobiliuose nerūkyti jokio tipo cigarečių ar prietaisų! Rūkant transporto priemonėje prie nuomos mokesčio pridedama 300 EUR bauda.

Did this answer your question?