All Collections
DUK [LIETUVA]
Automobilio langus palikau atidarytus, ar jie užsidarys automatiškai?
Automobilio langus palikau atidarytus, ar jie užsidarys automatiškai?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Ne. Jei palikote atidarytus langus ar stoglangį, grįžkite į automobilį ir juos uždarykite.

Did this answer your question?