Ne. Jei palikote atidarytus langus ar stoglangį, grįžkite į automobilį ir juos uždarykite.

Did this answer your question?