Sugedus transporto priemonei, užsidegus įspėjamiesiems ženklams prietaisų skydelyje, pasigirdus įtartiniems pašaliniams garsams ar kilus kitoms problemoms, kurios trukdo saugiai eksploatuoti automobilį, naudotojas privalo nedelsdamas baigti kelionę ir informuoti mūsų komandą (skambinti klientų aptarnavimo numeriu, kurį galite rasti programėlėje) bei elgtis pagal komandos nurodymus.

Transporto priemonės vagystės ar apgadinimo atveju eismo įvykio metu ar kitomis aplinkybėmis, naudotojas privalo nedelsdamas informuoti mus ir, esant reikalui, atitinkamą valdžios instituciją (pvz.: policiją, gaisrininkus) bei užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir atlikti visus kitus būtinus veiksmus, kad būtų išvengta arba sumažinta tolesnė žala transporto priemonei ir (ar) tretiesiems asmenims ar turtui.

Nepranešus „Beast“ ir atitinkamoms valstybinėms institucijoms pagal ankstesnius nurodymus, gresia 1500 EUR netesybos.

Taip pat papildomai bus taikoma ir draudimo franšizės suma (1000 EUR).

Did this answer your question?