All Collections
DUK [LIETUVA]
Jei ant transporto priemonės stogo yra sniego, ar turiu jį nuvalyti prieš pradedant važiuoti?
Jei ant transporto priemonės stogo yra sniego, ar turiu jį nuvalyti prieš pradedant važiuoti?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Taip, savo ir kitų saugumui visada turėtumėte nuvalyti sniegą nuo automobilio.

Did this answer your question?