All Collections
DUK [LIETUVA]
Jei ant transporto priemonės stogo yra sniego, ar turiu jį nuvalyti prieš pradedant važiuoti?
Jei ant transporto priemonės stogo yra sniego, ar turiu jį nuvalyti prieš pradedant važiuoti?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Taip, savo ir kitų saugumui visada turėtumėte nuvalyti sniegą nuo automobilio.

Did this answer your question?