Taip, savo ir kitų saugumui visada turėtumėte nuvalyti sniegą nuo automobilio.

Did this answer your question?