Ne. Kad ir kaip norėtume būti geriausiais Elono draugais, nesame niekaip susiję su "Tesla" Inc.

Did this answer your question?