Skip to main content
All CollectionsDUK [LIETUVA]
Automobilis apgadintas nuomos metu, ar draudimas padengia visus nuostolius?
Automobilis apgadintas nuomos metu, ar draudimas padengia visus nuostolius?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Jei per nuomos laikotarpį, transporto priemonė ar bet kuris jos priedas dėl kokių nors priežasčių yra sugadinamas, sunaikinamas ar prarandamas (įskaitant konfiskavimą), klientas privalo sumokėti netesybas iki 600 EUR, jei tokios žalos neatlygina transporto priemonę apdraudusi draudimo bendrovė. Be to, naudotojas privalo atlyginti visus nuostolius, viršijančius sutartinių netesybų dydį, ir tuos nuostolius, kurių nekompensuoja draudimo bendrovė. Prie šių netesybų bus pridėta 1000 EUR privalomos franšizės suma.

Draudimas nepadengs jokių išlaidų, jei vairuotojas buvo apsvaigęs nuo narkotikų ir (ar) alkoholio.

Did this answer your question?