All Collections
DUK [LIETUVA]
Kokia yra įmonės politika ir baudos už vairavimą išgėrus?
Kokia yra įmonės politika ir baudos už vairavimą išgėrus?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Naudodamasis transporto priemone vairuotojas turi būti visiškai blaivus (0,00 promilės) ir neapsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų. Tuo atveju, kai automobilio naudotojas pažeidžia bet kurį iš 5.1 ar 5.2 punktuose nurodytų apribojimų arba suteikia teisę kitam asmeniui vairuoti transporto priemonę pats būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar bet kokių psichotropinių medžiagų, naudotojas privalo sumokėti 2500 EUR dydžio netesybas. Be to, „Beast“ turi teisę neribotam laikui nedelsiant sustabdyti paslaugų teikimą klientui (įskaitant ir automobilio užvedimo blokavimą bei transporto priemonės atsiėmimą).

Did this answer your question?