Jei transporto priemonės naudojimo laikotarpiu naudotojas transporto priemonę pastato mokamose automobilių stovėjimo aikštelėse, už tokį stovėjimą jis privalo tinkamai sumokėti pats arba atitinkamai atlyginti įmonei visas išlaidas. Klientui nesumokėjus automobilio statymo mokesčio, jis privalo sumokėti „Beast“ 15 eurų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kai buvo nesumokėtas parkavimo mokestis. Tokių netesybų sumokėjimas neatleidžia naudotojo nuo pareigos mokėti parkavimo mokestį.

Did this answer your question?