Skip to main content
All CollectionsDUK [LIETUVA]
Ką daryti, jei mano išnuomota "Tesla" staiga visiškai nustoja veikti?
Ką daryti, jei mano išnuomota "Tesla" staiga visiškai nustoja veikti?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Jei "Tesla" ekranas neįsijungia arba atsitiktinai išsijungia arba negalite įjungti transporto priemonės važiavimo, neutralaus arba stovėjimo režimo, atlikite šiuos veiksmus.

3 ir Y modeliams

Paspauskite ir palaikykite abu sukamuosius ratukus abiejose vairo pusėse iki 10 sekundžių ir pagrindinis / centrinis ekranas pasileis iš naujo. Perkraunant prietaisų skydelyje galimai užsidegs oro pagalvės piktograma ir pasigirs spragtelėjimo garsai.

S ir X modeliams

Vairuotojo prietaisų skydelyje / ekrane paspauskite ir palaikykite abu mygtukus virš sukamųjų ratukų abiejose vairo pusėse iki 10 sekundžių. Palaukite kelias akimirkas ir prietaisų skydelis / ekranas pasileis iš naujo.

Laikydami nuspaudę du slinkties mygtukus ant vairo, galite iš naujo paleisti didįjį 17 colių ekraną.

Did this answer your question?