Jei naudotojas nepateikia savo asmens duomenų arba pateikia melagingus ar netikslius asmens duomenis, registracija laikoma negaliojančia. Naudotojas, pateikęs neteisingus ar netikslius asmens duomenis, sumoka 1500 EUR baudą ir atlygina įmonei visą žalą, patirtą dėl melagingų ar netikslių asmens duomenų pateikimo.

Did this answer your question?