All Collections
DUK [LIETUVA]
Ar galiu leisti kam nors kitam vairuoti automobilį?
Ar galiu leisti kam nors kitam vairuoti automobilį?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Jei išnuomotą automobilį leisite vairuoti kitam asmeniui, įvykus incidentui vis tiek būsite visiškai atsakingas už automobilį ir jam padarytą žalą. Pareiga atlyginti transporto priemonei padarytą žalą ar sutartines netesybas tenka atsakingam asmeniui.

Nuomotojas transporto priemone naudojasi vienas pats, nebent buvo pridėtas ir patvirtintas papildomas naudotojas. Naudotojas neturi teisės subnuomoti, perleisti transporto priemonės kitam asmeniui ar leisti kitam asmeniui naudotis transporto priemone be išankstinio rašytinio ar aiškiai patvirtinto „Beast“ sutikimo. Naudotojas visiškai atsako ir privalo atlyginti nuomos įmonei bet kokią žalą, kurią transporto priemonės naudojimo laikotarpiu padarė kitas, nepatvirtintas transporto priemonės vairuotojas.

Did this answer your question?