All Collections
BEAST PARTNERS [LATVISKI]
Kļūstiet par partneri
Kādi ir mani kā Beast Partnera pienākumi?
Kādi ir mani kā Beast Partnera pienākumi?
K
Written by Kreete Uustalu
Updated over a week ago

Lūdzu, skatiet mūsu Noteikumu un nosacījumu 4. sadaļu (Vispārīgie transportlīdzekļa ekspluatācijas, tehniskās apkopes un atbildības noteikumi), lai gūtu vispārēju pārskatu un izpratni par pienākumiem, ko uzņematies kā Beast Partneris.

Svarīgi atzīmēt:

Kā partneris, lūdzu, neizmantojiet savu Tesla kontu vai mobilo lietotni, lai veiktu jebkādas izmaiņas savā transportlīdzeklī nomas perioda laikā un tad, kad transportlīdzeklis ir norādīts kā pieejams platformā. Ja jūs pārkāpjat šo līgumu, jums var tikt piemērots sods EUR 300 apmērā.

Mēs uzņēmumā Beast apstrādājam visu ar nomu saistīto informāciju jūsu vietā – mēs paņemam jūsu transportlīdzekli, iztīrām to un uzlādējam, pirms nododam to mūsu klientiem.

Pirms jūsu transportlīdzekļa atgriešanas mēs to rūpīgi iztīrīsim un uzlādēsim, lai jūs savu Teslu varētu baudīt nekavējoties!

Did this answer your question?