All Collections
BEAST PARTNERS [LATVISKI]
IEŅĒMUMI
Kad es saņemu ienākumus, kas gūti kā Beast Partner?
Kad es saņemu ienākumus, kas gūti kā Beast Partner?
K
Written by Kreete Uustalu
Updated over a week ago

Šobrīd saviem partneriem veicam ikmēneša izmaksas. Izmaksa tiks veikta katra nākamā mēneša 10. datumā pēc tam, kad jūsu transportlīdzeklis ir aktivizēts platformā.

Nākotnē varēsiet iestatīt izmaksu biežumu, sākot no 2 nedēļām.

Did this answer your question?