All Collections
BEAST PARTNERS [LATVISKI]
BOJĀJUMI, REMONTI, LĪGUMSODI
Vai nomniekam ir atļauts smēķēt manā Tesla automašīnā?
Vai nomniekam ir atļauts smēķēt manā Tesla automašīnā?
K
Written by Kreete Uustalu
Updated over a week ago

Jā, protams, kāpēc gan ne?

😁

Tikai jokojam!

Smēķēt ir aizliegts jebkurā no mūsu autoparka automašīnām. Pārkāpuma gadījumā no vadītāja tiks pieprasīts sods EUR 300 apmērā un jūs saņemsiet 50% no summas pēc tam, kad tā būs veiksmīgi pieprasīta. Beast arī nodrošinās, ka vienmēr jūsu Tesla jums tiks atgriezta ar tīru un svaigu smaržu.

Did this answer your question?