All Collections
BEAST PARTNERS [LATVISKI]
BOJĀJUMI, REMONTI, LĪGUMSODI
Vai nomniekam ir atļauts pārvadāt dzīvniekus manā Tesla automašīnā?
Vai nomniekam ir atļauts pārvadāt dzīvniekus manā Tesla automašīnā?
K
Written by Kreete Uustalu
Updated over a week ago

Dzīvnieku pārvadāšana ir atļauta tikai ar īpašu mājdzīvnieku būri. Beast to nodrošinās vadītājiem, kuri to pieprasīs pirms nomas uzsākšanas.

Pārkāpuma gadījumā no vadītāja tiks pieprasīts sods EUR 300 apmērā un jūs saņemsiet 50% no summas pēc tam, kad tā būs veiksmīgi pieprasīta.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā Noteikumi un nosacījumi.

Did this answer your question?