All Collections
BEAST PARTNERS [LATVISKI]
DAŽĀDI
Vai jūs ievietosit telemātikas ierīci manā Tesla automašīnā?
Vai jūs ievietosit telemātikas ierīci manā Tesla automašīnā?
K
Written by Kreete Uustalu
Updated over a week ago

Jūsu transportlīdzeklī nav jāuzstāda nekādas ārējās ierīces. Viss tiek pārvaldīts, izmantojot Tesla esošās funkcijas.

Did this answer your question?