All Collections
BEAST PARTNERS [LATVISKI]
BOJĀJUMI/REMONTI/LĪGUMSODI
Vai nomniekiem ir atļauts smēķēt transportlīdzekļos?
Vai nomniekiem ir atļauts smēķēt transportlīdzekļos?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Jā, protams, kāpēc ne?

😁

Tikai jokojam!

Smēķēt ir aizliegts visos mūsu autoparka transportlīdzekļos. Pārkāpuma gadījumā no autovadītāja tiks piedzīts sods 300 EUR apmērā, un pēc veiksmīgas soda piedziņas partneris saņems 50% no summas. Beast arī nodrošinās, ka jūsu transportlīdzeklis vienmēr jums tiks atgriezts svaigi smaržojošs.

Did this answer your question?