All Collections
BEAST PARTNERS [LATVISKI]
BOJĀJUMI/REMONTI/LĪGUMSODI
Vai īrniekiem ir atļauts pārvadāt dzīvniekus manā Tesla automašīnā?
Vai īrniekiem ir atļauts pārvadāt dzīvniekus manā Tesla automašīnā?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Dzīvnieku pārvadāšana ir atļauta tikai ar speciālu mājdzīvnieku somu. Beast to nodrošinās pirms nomas sākuma vadītājiem, kuri to pieprasīs. Pārkāpuma gadījumā no autovadītāja tiks pieprasīta soda nauda EUR 300 apmērā, un partneris saņem 50% no summas pēc tam, kad tā būs veiksmīgi pieprasīta.

Did this answer your question?