Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]STÁT SE PARTNEREM
Jaké jsou mé povinnosti jako partnera Beast?
Jaké jsou mé povinnosti jako partnera Beast?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Přečtěte si prosím část 4 (Všeobecné podmínky provozu, údržby a odpovědnosti za škodu) našich smluvních podmínek, abyste získali obecný přehled a porozuměli povinnostem, které máte jako Beast Partner.

Kritická poznámka:

Jako partner se prosím zdržte používání svého účtu Tesla nebo mobilní aplikace k provádění jakýchkoliv změn na vozidle (vozidlech) během doby pronájmu a v době, kdy je vozidlo/parkoviště uvedeno jako dostupné na platformě. Pokud tuto dohodu porušíte, může vám být uložena pokuta ve výši 300 EUR.

Ve společnosti Beast za vás vyřídíme všechny detaily spojené s pronájmem - vozidlo vyzvedneme, vyčistíme a nabijeme, než ho předáme našim zákazníkům.

Před vrácením vozidla partnerovi jej důkladně vyčistíme a nabijeme.

Did this answer your question?