Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]PODMÍNKY
Mohu používat aplikaci Tesla, když probíhá rezervace mého vozidla?
Mohu používat aplikaci Tesla, když probíhá rezervace mého vozidla?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Jako partner se prosím zdržte používání svého účtu Tesla nebo mobilní aplikace k provádění jakýchkoli změn na vozidle (vozidlech) během doby pronájmu a v době, kdy je vozidlo/parkoviště uvedeno jako dostupné na platformě. Pokud tuto dohodu porušíte, může vám být uložena pokuta ve výši 300 EUR.

Jakýkoli zásah do probíhajícího pronájmu je považován za porušenípartnerských podmínek.

Did this answer your question?