Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]PODMÍNKY
Je možné omezit pronájem na konkrétní zemi?
Je možné omezit pronájem na konkrétní zemi?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Všichni uživatelé Beastu mohou v rámci těchto zemí cestovat do zahraničí.

Pro jednotlivá vozidla nemůžeme udělovat žádné výjimky, protože by to snížilo kvalitu služby, a tím i uživatelský komfort. Když se připojíte k Beast Partners, je to podmínka, kterou byste museli vzít v úvahu.

Did this answer your question?