Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]PODMÍNKY
Jaká je požadovaná lhůta pro oznámení před odchodem od společnosti Beast Partners?
Jaká je požadovaná lhůta pro oznámení před odchodem od společnosti Beast Partners?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Business partneři musí před vyřazením z provozu oznámit vyřazení minimálně 2 měsíce předem, abychom se mohli připravit na vrácení vašich vozidel.

Booking partneři musí oznámit odjezd minimálně 2 týdny předem, abychom se mohli připravit na vrácení vašich vozidel. Pokud požadujete vrácení vozidla (vozidel) dříve, kontaktujte nás a pokusíme se najít oboustranně výhodné řešení.

Did this answer your question?