Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]PODMÍNKY
Existuje nějaký časový prostor pro přijetí/odmítnutí rezervace?
Existuje nějaký časový prostor pro přijetí/odmítnutí rezervace?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Booking partneři nemají žádnou dobu závazku. Místo toho jste jako Booking partner povinni na požádání poskytnout své vozidlo k rezervaci pronájmu.

Vezměte prosím na vědomí, že na předání vozidla společnosti Beast je stanovena ochranná lhůta nejméně 48 hodin.

Zde je několik věcí, které je třeba mít na paměti:

● Při rezervaci vozidla vám sdělíme čas začátku a konce jízdy.

● Vaše vozidlo bude vyzvednuto a vráceno na požadované místo.

● Po předání vozidla společnosti Beast jej vyčistíme, nabijeme a připravíme podle našich standardů.

● Pokud je časová prodleva mezi dvěma samostatnými rezervacemi kratší než 12 hodin, nemůžeme vaše vozidlo mezitím vrátit. Vezměte prosím na vědomí, že během časové mezery mezi dvěma rezervacemi nebude vaše vozidlo generovat žádné příjmy.

● Vaše vozidlo musí mít aktivní smlouvu o povinném ručení a Beast se vztahuje na komplexní pojištění pronajatých vozidel.

Zde si přečtěte všeobecné podmínky.

Did this answer your question?