Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]POJIŠTĚNÍ
Jak bude moje Tesla po dobu pronájmu pojištěna?
Jak bude moje Tesla po dobu pronájmu pojištěna?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Při každém započetí pronájmu vašeho vozidla se na něj vztahuje naše komplexní pojištění. V případě potřeby silniční asistence vyšleme pomoc okamžitě.

Mějte na paměti, že zákonem stanovené povinné dopravní pojištění by mělo být na vozidle vždy aktivní. Nedodržení této povinnosti bude mít za následek trvalý zákaz řízení a vysoké sankční poplatky.

Did this answer your question?