Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]PŘÍJMY/ÚHRADY/FAKTURACE
Jak ovlivní můj příjem, když je moje Tesla mimo provoz/vyřazena z aplikace (například je třeba něco opravit)?
Jak ovlivní můj příjem, když je moje Tesla mimo provoz/vyřazena z aplikace (například je třeba něco opravit)?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

V době, kdy vozidlo není schopno provozu a generování příjmů, nemusí partner získat žádný příjem. Pokud však existují nějaké sankce odvozené od řidiče, který tyto problémy způsobil, převedeme na vás 50% celkové částky sankcí, abychom vám pomohli pokrýt ušlý příjem během odstávky.

Did this answer your question?