Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]PŘÍJMY/ÚHRADY/FAKTURACE
Kdy obdržím příjem, který jsem získal jako partner Beast Partner?
Kdy obdržím příjem, který jsem získal jako partner Beast Partner?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Našim partnerům poskytujeme měsíční výplaty. Výplata bude provedena 10. dne každého následujícího měsíce po aktivaci vašeho vozidla pro platformu.

Did this answer your question?