Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]PŘÍJMY/ÚHRADY/FAKTURACE
Kdy mohu zaslat fakturu za pronájem vozidla?
Kdy mohu zaslat fakturu za pronájem vozidla?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Na začátku každého měsíce vám poskytneme komplexní zprávu o výkonnosti vašeho vozidla/parku. Tato zpráva bude obsahovat různé podrobnosti, jako jsou celkové příjmy z vašeho vozidla/flotily, poplatek za službu Beast, informace o sankcích a vaše provize. Po obdržení celkové částky pohledávky můžete přistoupit k vygenerování faktury podle pokynů uvedených ve zprávě.

Did this answer your question?