Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]BRANDING A PŘIZPŮSOBENÍ
Musím mít na svém vozidle (vozidlech) nalepená loga/značky zvířat? Kdo uhradí náklady?
Musím mít na svém vozidle (vozidlech) nalepená loga/značky zvířat? Kdo uhradí náklady?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Business Partner

Společnost Beast si vyhrazuje právo upravit značku na vozidle tak, aby byla maximálně využita.

Naše značka pomáhá jasněji označit, že se jedná o pronajaté vozidlo poskytované společností Beast (díky logu Beast je vozidlo pro uživatele rozpoznatelné), takže se stává reklamou na kolech, která přináší výhody nejen vám, ale všem, včetně ostatních Partnerů a služby jako celku!

Společnost Beast vždy hradí veškeré náklady spojené s polepem loga/značky. To znamená, že se postaráme o tisk i instalaci (to se netýká vlastního polepu).

Je důležité si uvědomit, že na vlastní (barevně) polepená vozidla nebudeme umisťovat další značky.

Booking Partneři

Značka nebude na vaše vozidlo (vozidla) použita, pokud o to výslovně nepožádáte. Pokud si přejete značku Beast na svém vozidle (vozidlech), laskavě nás informujte a my zařídíme vše potřebné.

Společnost Beast vždy hradí veškeré náklady spojené s polepem loga/značky. To znamená, že se postaráme o tisk i instalaci (to se netýká vlastního polepu).

Je důležité si uvědomit, že na vlastní (barevně) polepená vozidla nebudeme umisťovat další značky.

Did this answer your question?