Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]BRANDING A PŘIZPŮSOBENÍ
Můžete mi pomoci s kompletním polepem mého vozidla?
Můžete mi pomoci s kompletním polepem mého vozidla?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Jsme schopni rozšířit naše obchodní nabídky výhradně na naše partnery, a proto vám můžeme poskytnout lepší nabídky/ceny, když se rozhodnete polepit své vozidlo.

Beast však nepokrývá náklady na kompletní polep na zakázku, protože se může značně lišit v závislosti na barvě a materiálu, který si partner vybere, a často vydrží po celou dobu životnosti vozidla (zatímco vy jako partner se můžete rozhodnout, že vozidlo bude na platformě pouze 1 rok nebo méně).

Did this answer your question?