Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]ŠKODY/OPRAVY/ODŠKODNĚNÍ
Kdo hradí pokuty za parkování a překročení rychlosti?
Kdo hradí pokuty za parkování a překročení rychlosti?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Za případné pokuty za parkování nebo překročení rychlosti je v době konání akce odpovědný nájemce vozidla, který je povinen uhradit náklady.

Když vám přijde do e-mailu pokuta za překročení rychlosti nebo za špatné parkování, pošlete nám ji prosím na adresu partners@beast.rent, abychom mohli zajistit včasné zaplacení pokuty.

Pokud jste již pokuty zaplatili, zašlete nám prosím originál pokuty (pokut) spolu s dokladem o zaplacení (podepsaným bankou), abychom vám je mohli vrátit. Upozorňujeme, že můžeme požadovat vystavení faktury na částku pokuty, abychom vám ji mohli proplatit.

Did this answer your question?