Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]ŠKODY/OPRAVY/ODŠKODNĚNÍ
Jak zjistíte odpovědného řidiče v případě, že někdo poškodí mé vozidlo (vozidla), a kdo uhradí náklady na opravu škody?
Jak zjistíte odpovědného řidiče v případě, že někdo poškodí mé vozidlo (vozidla), a kdo uhradí náklady na opravu škody?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Máme k dispozici rozsáhlé bezpečnostní prvky a opatření, abychom zajistili, že případné škody lze vysledovat až ke konkrétnímu pronájmu.

Na nájemce, kteří nedodržují naše podmínky používání, uplatníme smluvní pokuty. Postaráme se o jejich účtování a vymáhání a po úspěšném vymožení smluvních pokut převedeme 50% z celkové částky na váš účet Earnings.

Je také dobré poznamenat, že máme vysokou úspěšnost při správě dluhů a pohledávek.

Did this answer your question?