Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]ŠKODY/OPRAVY/ODŠKODNĚNÍ
Mohou nájemci přepravovat zvířata uvnitř mého vozu Tesla?
Mohou nájemci přepravovat zvířata uvnitř mého vozu Tesla?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Přeprava zvířat je povolena pouze s vyhrazenou klecí. Bestie ji poskytne řidičům, kteří o ni požádají před zahájením pronájmu. V případě porušení bude po řidiči požadována pokuta ve výši 300 EUR a partner obdrží 50% částky po jejím úspěšném vymožení.

Did this answer your question?