Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]ŠKODY/OPRAVY/ODŠKODNĚNÍ
Pokrývá pojištění Beast náklady spojené s běžným opotřebením?
Pokrývá pojištění Beast náklady spojené s běžným opotřebením?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Ne, běžné opotřebení musí partner zohlednit při zařazování vozidel do programu Beast Partners. Opotřebená sedadla, použité brzdové kotouče, odpružení atd. jsou přirozenou součástí procesu amortizace při vlastnictví tohoto druhu majetku.

Zde získáte lepší přehled o běžném opotřebení.

Ve společnosti Beast chceme zajistit, aby bylo o vozidla společnosti Partners dobře postaráno. Přestože se snažíme zabránit jakémukoli poškození, při pravidelném používání dochází časem k běžnému opotřebení. Je důležité mít na paměti, že tento typ opotřebení není krytý pojištěním ani výrobcem, ale i nadále přebíráme odpovědnost za jakékoli významné škody, které mohou vzniknout během doby pronájmu.

Did this answer your question?