Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]RŮZNÉ
Kde zůstávají moje vozidla v péči společnosti Beast?
Kde zůstávají moje vozidla v péči společnosti Beast?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Pokud je vozidlo v aplikaci Beast Rent aktivní, obvykle to znamená, že je k dispozici k pronájmu, a proto existuje několik možností.

Mezi nejobvyklejší patří:

- Zaparkoval tam, kde jsi ho nechal;

- Pronajaté a přepravované;

- nebo zaparkovat na jiném určeném místě.

Je možné, že při některé příležitosti uvidíte vozidlo v pohybu mimo rozsah pronájmu, protože naši operátoři neustále přesouvají náš vozový park, strategicky je přerozdělují tam, kde je vyšší poptávka, čistí je a nabíjejí.

Vezměte prosím na vědomí, že pro vozidla partnerů neposkytujeme vyhrazené parkoviště.

Did this answer your question?