Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]RŮZNÉ
Mohu se připojit k Beast Partners, pokud mám vozidlo na leasing?
Mohu se připojit k Beast Partners, pokud mám vozidlo na leasing?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Do programu Beast Partners se můžete zapojit, pokud je vaše vozidlo pronajato (v aplikaci budete moci připojit svou Teslu k programu Beast Partners bez ohledu na strukturu vlastnictví vozidla a po aktivaci pronajímání bude aktivováno naše komplexní pojištění), ale je důležité si uvědomit, že společnost Beast nenese odpovědnost za žádné platné smlouvy, které vám zakazují provozovat vozidlo na naší platformě.

Před zapojením do programu Beast Partners doporučujeme ověřit si u své leasingové společnosti, zda pro účast v programu sdílení automobilů neexistují žádná omezení.

Did this answer your question?