Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]RŮZNÉ
Kdo si může pronajmout mou Teslu?
Kdo si může pronajmout mou Teslu?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

V Pobaltí (Estonsko, Lotyšsko a Litva), Finsku, Česku a na Slovensku si mohou uživatelé s platným řidičským průkazem ze seznamu zde pronajmout Teslu prostřednictvím aplikace Beast Rent.

Did this answer your question?